Vad är en bra föreläsare?

Under mitt första och enda år jag läst på högskolenivå har vi haft ungefär tio olika föreläsare. Tre eller kanske fyra av dessa har varit bra, två väldigt bra och [...]

Att börja jobba med döva och hörselskadade barn

Redan när jag gick på högstadiet så var jag övertygad om att jag skulle arbeta inom omsorgen när jag väl började jobba. Jag hade då praktiserat på dagis ett antal [...]

© Lära sig något nytt